Thông tin chi tiết:
Phan Xuân Trường
Phó hiệu trưởng Phan Xuân Trường
Ngày tháng năm sinh 09/07/1982
Giới tính Nam
Học hàm, học vị
Trình độ Giáo viên Toán
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại 0908524264
Email pxtruongxp@gmai.com
Mạng xã hội