Thông tin chi tiết:
Huỳnh Hoàng Chung
Hiệu trưởng Huỳnh Hoàng Chung
Ngày tháng năm sinh 10/03/1960
Giới tính Nam
Học hàm, học vị
Trình độ Thạc sĩ
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại 0918342168
Email huynhhoangchung60@gmail.com
Mạng xã hội